Παροχές και Υπηρεσίες του 'Omega Platanias Hotel Village'

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Omega Platanias Hotel Village» διαφοροποιείται λόγω της ειδικής τοποθέτησης των κτιρίων του και των παροχών υψηλής ποιότητας,
που προσφέρει στους πελάτες του. Οι παροχές του συγκροτήματος περιλαμβάνουν:
Υποδοχή: